Leksikon

Ikonsamler

Leksikon

 

Ordlisten er et hjælperedskab til at forstå ikoner og ikonkunstens fagudtryk. Der vil løbende blive tilføjet nye termer og udtryk.

 

A

 

Alhersker: Betegnelse for ikoner af Kristus, hvor Han vises som himmelherskeren - frontalt afbildet med biblen. Også kaldet Pantokrator

 

Ambon: Pulten i kirkerummet, hvor dagens ikon eller festdagsikon fremlægges

 

Apokryfiske skrifter: Skrifter som kirken ikke mener hører til Biblen

 

Assist: Streger af f.eks bladguld, sølv eller farve som påføres ikonen på dragter eller ansigter for at fremhæve områder

 

Attribut: Kunstneriske kendetegn så som klædedragter, farver, positioner mv. til genkendelse af helgen

 

B

 

Basma: Ramme af messing, sølv, forsølvet messing eller lign. på ikonens rand

 

Billedstrid: Se Ikonoklasme

 

Byzans: Det Byzantiske rige med hovedstaden Konstantinopel opkaldt efter Konstantin den Store

 

C

 

Cloisonné: Farvet emalje brugt som dekoration på oklad og basma

 

Chiton: Beklædningsgenstand i form af draperet klædedragt

 

D

 

Deesis: Betegnelse for ikonmotiv, hvor Kristus sidder i midten omgivet af Gudsmoder og Johannes Døberen

 

Deesisrække: En del af kirkeikonostasen på ofte 15 ikoner

 

Diptykon: To-fløjet ikon af metal eller træ som kan klappes sammen

 

Donskaja: Gudsmoder Donskaja kendetegnes ved at Gudsmoder og Barnet sidder kind mod kind. Barnet sidder på Gudsmoders højre arm og holder venstre hånd på sit knæ og velsigner med sin højre hånd. Begge ben er blottet til knæet.

 

E

 

Eleusa: Gudsmoder Eleusa er en af de tre Gudsmoder"grupper" og betegnelse for Gudsmoder og Kristus som i ømhed er afbildet kind mod kind - også kaldet Umilenie eller Ømhedens Gudsmoder

 

Emanuel: Betegnelse for Kristus som ung dreng/mand

 

Engel: Symbol for evangelisten Matthæus

 

Evangelist: De fire evangelister Matthæus, Markus, Lukas, og Johannes

 

F

 

Feodorovskaja: Gudsmoder Feodorovskaja kendetegnes ved at Gudsmoder og Barnet er afbildet kind mod kind. Gudsmoder peger mod Barnet med venstre hånd. Barnet sidder på Gudsmoders højre arm og holder med venstre arm om Gudsmoders nakke/hals. Barnets fødder og venstre ben er synlig til knæet

 

Fon: Betegnelse for baggrunden på en ikon

 

Fresko: Betegnelse for kalkmaleri

 

G

 

Gammeltroende: Betegnelse for bl.a. ikonmalere i især 1700 og 1800-tallet som strengt overholder den tidlige formelle ikonkunst uden kunstneriske friheder og tilføjelser

 

Gesso: Fundamentet af fiskelim og gips som påføres panel inden selve motivet males. Ses ofte på tidlige ikoner, hvor randfarve er fjernet

 

H

 

Hagiografisk: Billedbeskrivelse af en helgens liv og levned

 

Highlight: Samme som assist

 

Himation: Klædestof viklet om kroppen og båret uden på en chiton

 

Hodegetria: "Vejviseren". Gudsmoder Hodegetria er en af de tre Gudsmoder"grupper" og kendetegnes ved at Gudsmoder peger med højre hånd mod Barnet, som sidder frontalt mod beskueren på Hendes venstre arm

 

I

 

Ikonodul: Tilhænger af ikoner

 

Ikonografi: Læren om ikonens billeder, indhold og symbolik

 

Ikonoklasme: Billedstiden i perioden 730-843 om, hvor vidt Kristendommen måtte skildres på bl.a. ikoner

 

Ikonoklast: Ikonødelægger eller Billedestormer

 

Ikonostase: Væggen af ikoner som delte kirkerummet mellem gejstlige og meningheden

 

J

 

Jaroslavl: Betegnelse for ikonskole

 

Jaroslavlskaja: Gudsmoder Jaroslavskaja kendetegnes ved at Gudsmoder og Barnet er skildret kind mod kind. Barnet sidder på Gudsmoders venstre imens Gudsmoders højre arm støtter under Barnet. Barnet holder sin højre hånd mod Gudsmoders kind og holder fast i Gudsmoders klæde med venstre hånd. Begge Barnets fødder er blottede.

 

Jerusalemskaja: Gudsmoder Jerusalemskaja kendetegnes ved at Barnet sidder på Gudsmoders venstre arm. Gudsmoder betragter beskueren og Barnet kigger på Gudsmoder. Barnet holder en rulle i sin højre hånd og velsigner Gudsmoder med sin venstre hånd. Barnets højre ben er let trukket op og hviler under venstre ben. Begge fødder er synlige.

 

K

 

Kazanskaja: Gudsmoder Kazanskaja kendetegnes ved Gudsmoder og Barnet er afbildet frontalt og begge betragter beskueren. Barnet velsigner med sin højre hånd

 

Kadilo: Røgelseskar som bl.a. hænger foran ikoner

 

Kanonisering: Helgengørelse af person

 

Kerub: Himmelsk vogter i form af engel. Afbildes som menneskeansigt omgivet af vinger

 

Kiot: Kasse af træ eller metal med låge af glas til beskyttelse samt udsmykning af en ikon

 

Kletki: Betegnelse for billeder på en vitaikon med et centralt motiv af helgen samt række af billeder som læses vandret fra toppen til venstre

 

Kokul: Stykke sort klædedragt med hætte dekoreret med kors, spyd og kranium - symboler for korsfæstelsen

 

Kongedøre: Dørene i Ikonstasen, hvor de gejstlige kommer ind i kirkerummet. Viser ofte Bebudelsen samt de fire evangelister

 

Korsunskaja: Gudsmoder Korsunskaja kendetegnes ved at Gudsmoder og Barnet kun ses fra brystet og op. De omfavner hinanden kind mod kind.Gudsmoder peger mod Barnet med højre hånd og holder om Barnets nakke med venstre hånd. Barnet holder om Gudsmoders hals med begge hænder

 

Kovtjeg: Dobbelt eller enkelt nedfældning i billedefladen

 

Krakelering: Små revner i overfladen på ikonmotivet

 

Kyrilisk alfabet: Henviser ofte til det kirkeslaviske alfabet/sprog

 

L

 

Løve: Symbol for Evangelisten Johannes

 

M

 

Maforion: Jomfru Maria og kvindelige helgeners hovedbeklædning

 

Mandorla: Mandelformet eller stjerneformet lys og stråler der omgiver især Kristus. Symboliserer Guddommelighed

 

Mandylion: Ikonmotiv visende Kristi ansigt på Veronkas Svededug ofte båret af engle

 

Metropolit: Russisk biskop

 

Minea: Betegnelse for månedsikon med gengivelse af de vigtigste helgener og festdage i hver måned

 

Mitra: "Rund" hovedbeklædning (hat) som bæres af Kristus, præster og biskopper

 

Månedsikon. Se Minea

 

N

 

Niello: Betegnelse for sølv som er farvet sort pga iltning

 

O

 

Oklad: Ritza i form af "plade" af metal, messing, sølv eller stof som dækker hele ikonmotivet bortset fra ansigter, hænder og fødder

 

Okse: Symbol for evangelisten Lukas

 

Omoforion: Skulderbeklædning med korstegn. Symboliserer de tabte sjæle som Biskoppen har taget på sine skuldre. Bæres af biskopper

 

Omvendt perspektiv: Objekter i motiv som har større dimension selv om de er længere væk fra beskueren

 

Orante: Gudsmoder Orante kendetegnes ved Gudsmoder med Kristus i en medaillon på Gudsmoders bryst - også kaldet Tegnets Gudsmoder

 

Orarion: Aflangt stykke klæde som bæres over venstre skulder. Symboliserer en englevinge

 

P

 

Palitsa: Rombeformet mønster på biskops klædedragt. Symboliserer et spyd og kampen for Guds ord.

 

Panagia: Betegnelse for Gudsmoderikon fra Jaroslavl

 

Pantokrator: Se Alhersker

 

Patriark: Øverste person/embedsmand i den ortodokse kirke

 

Podlinik: Ikonmalerbog for ikonmalere med skitser, foreskrifter

 

Podriznik: Langt klæde under præster og biskoppers dragter

 

Pozem: Nederste del af en ikon især i form af gulv eller beplantet område

 

Processionsikon: Dobbeltsidet ikon som ved højtid, festdage eller krig bæres af gejstlige i byer eller på landet for at markere festdag eller bringe held/velsignelse

 

R

 

Rigle: Den eller de stykker træ på bagside eller i top/bund af en ikon. Benyttes for at forsøge at holde en plade lige

 

Riza: Overordnet betegnelse for metalplade eller lign. på ikon.

 

 

S

 

Sedmitsa: Betegnelse for ikonmotiv, hvor Kristus sidder i midten omgivet af Gudsmoder og Johannes Døberen, ærkeengle og helgener

 

Seraf: Øverst i det himmelske hierarki. Afbildet som menneskeansigt omgivet af englevinger

 

Smolenskaja: Gudsmoder Smolenskaja kendetegnes ved at Barnet vender frontalt mod beskueren. Gudsmoder peger på Barnet med højre hånd. Barnet sidder på Gudsmoders venstre arm og velsigner med sin højre hånd. Holder skriftrulle i venstre hånd. Barnets fødder er synlige og peger let mod højre og venstre

 

Sponki: Se rigle

 

T

 

Tabletka: Ikon malet på begge sider på meget tyndt sammensat stykke lærred eller metalplade

 

Tegnets Gudsmoder: Se Orante

 

Tempera: Farve blandet op med æg

 

Tikhvinskaja: Gudsmoder Tikhvinskaja kendetegnes ved at Gudsmoder peger med højre hånd mod Barnet. Han betragter Gudsmoder, holder en skriftrulle i venstre hånd og sidder på Gudsmoders venstre arm. Barnets fødder er kun lige synlige og højre fodballe er vendt mod beskueren

 

Tjin: Den del af kirkeikonostasen som viser de ortodokse festdage

 

Triptykon: Trefløjet ikon som kan klappes sammen

 

Trone: Engel som afbildes som hjul med øjne og vinger bærende Kristus tronstol

 

Tsata: Udsmykning i form af bl.a.glorier af sølv/metal

 

Tsirovka: Indgravet og ofte emalje dekoreret mønster på riza

 

U

 

Udvidet Deesis: Se Sedmitsa

 

Umilenie: Hengivenhed, ømhed. Se Eleusa.

 

V

 

Venets: Glorie af metal, sølv eller lign.

 

Vitaikon: Ikon med fremstilling af en helgens liv og levned

 

Vjas: Titler og navne på helgener skrevet på ikoner i forkortet form

 

Vladimirskaja: Gudsmoder Vladimirskaja kendetegnes ved at Gudsmoder og Barnet er afbildet kind mod kind. Gudsmoder peger mod Barnet med venstre hånd. Barnet sidder (næsten rygvendt) på Gudsmoders højre arm og holder med venstre arm om Gudsmoders nakke/hals. Barnet fødder er synlige og venstre fodballe rettes mod beskueren

 

Z

 

Znamenie: Se Orante

 

Æ

 

Ærkeengel: Ledere af englene. Især kende Gabriel og Mikael, og mindre kendte er Rafael, Uriel, Selfiel, Jegudiel, Varakhiel og Jeremiel

 

Ø

 

Ørn: Symbol for evangelisten Markus

 

 

/Ved Lars Johannesson

 

Kilde: Se Litteratur

 

 

Copyright © All Rights Reserved